Sản phẩm

THANG MÁY GIA ĐÌNH

 • Loại thang Thang máy gia đình (Homelift)
 • Tải trọng 250kg – 450kg
 • Tốc độ 15m/phút – 30m/phút
 • Pit Min 250mm
 • OH Min 2800mm
 • Hành trình Max 17000mm
Xem thêm

THANG MÁY BỆNH VIỆN

 • Loại thang Thang tải băng ca
 • Tải trọng 1000kg – 1500kg
 • Tốc độ 60m/phút – 90m/phút
 • Pit 1400mm
 • OH 4200mm
 • Hành trình Theo thực tế
Xem thêm

THANG MÁY TẢI HÀNG

 • Tải trọng 200kg – 5000kg
 • Pit 1400mm – 2000mm
 • OH 4200mm – 4700mm
 • Chiều cao phòng máy Min 1800 – Min 2400
Xem thêm

THANG MÁY TẢI KHÁCH

 • Tải trọng: từ 200kg – 1000kg
 • Tốc độ: từ 0,4m/s – 2,5m/s
 • Bao gồm các kiểu có phòng máy hoặc không có phòng máy.
Xem thêm

THANG MÁY NHẬP KHẨU

 • Thang máy Mitsubishi
 • Thang máy Japan Fuji National
Xem thêm

THANG MÁY THỰC PHẨM

 • Tải trọng: từ 320kg – 600kg
 • Tốc độ: từ 15m/ph
 • Hành trình tối đa: lên đến 10 điểm dừng.
 • Bao gồm các kiểu có phòng máy hoặc không có phòng máy.
Xem thêm