Cập nhật danh sách nhân sự phòng Quản lý dự án

CÔNG TY TNHH THANG MÁY KỸ THUẬT ĐIỆN AZ xin thông báo về việc cập nhật danh sách nhân sự phòng Quản lý dự án

DANH SÁCH NHÂN SỰ PHÒNG QUẢN LÝ DỰ ÁN

Ông               : Lê Tuấn Anh 

Chức vụ.        : Trưởng phòng Quản lý dự án

Mã nhân viên : AZE0032

Năm sinh        : 10/05/1994

Hotline.           : 0399.562.794

——————————————————-

Ông               : Nguyễn Văn Hòa

Chức vụ.        : Nhân viên Quản lý dự án

Mã nhân viên : AZE0033

Năm sinh        : 18/04/1994

Hotline.           : 0372.250.801

 

Mr. Thích: 0911792345