Cập nhật danh sách nhân sự phòng Kỹ Thuật

CÔNG TY TNHH THANG MÁY KỸ THUẬT ĐIỆN AZ xin thông báo về việc cập nhật danh sách nhân sự phòng Kỹ Thuật

DANH SÁCH NHÂN SỰ PHÒNG KỸ THUẬT

Ông               : Trần Lê Dũng

Chức vụ.        : Gíam đốc Kỹ Thuật

Mã nhân viên : AZE0035

Năm sinh        : 20/11/1985

Hotline.           : 083.5555.636 – 0973.454.823

——————————————————-

Ông               : Hoàng Văn Lịch

Chức vụ.        : Nhân viên Kỹ thuật

Mã nhân viên : AZE0036

Năm sinh        : 24/04/1987

Hotline.           : 0836.651.666

——————————————————-

Ông               : Lê Ngọc Chung

Chức vụ.        : Nhân viên Kỹ thuật

Mã nhân viên : AZE0037

Năm sinh        : 18/04/1984

Hotline.           : 0974.622.469

——————————————————-

Ông               : Lê Văn Tuấn (B)

Chức vụ.        : Đội trưởng đội bảo trì

Mã nhân viên : AZE0038

Năm sinh        : 18/09/1994

Hotline.           : 0858.518.868

——————————————————-

Ông               : Lê Văn Tuấn (A)

Chức vụ.        : Nhân viên kỹ thuật

Mã nhân viên : AZE0039

Năm sinh        : 02/04/1996

Hotline.           : 0346.713.383

——————————————————-

Ông               : Trần Tống Triều

Chức vụ.        : Nhân viên cơ khí

Mã nhân viên : AZE0040

Năm sinh        : 29/01/1983

Hotline.           : 0912.933.136

——————————————————-

Ông               : Trần Lê Giáp

Chức vụ.        : Nhân viên Cơ khí

Mã nhân viên : AZE0041

Năm sinh        : 01/05/1990

Hotline.           : 0915.141.544

——————————————————-

Ông               : Mai Văn Đại

Chức vụ.        : Đội trưởng Cơ khí

Mã nhân viên : AZE0042

Năm sinh        : 02/01/1988

Hotline.           : 0915.551.152

——————————————————-

Ông               : Nguyễn Công Mạnh

Chức vụ.        : Nhân viên Cơ khí

Mã nhân viên : AZE0043

Năm sinh        : 12/11/1984

Hotline.           : 0979.400.643

——————————————————-

Ông               : Lê Văn Hùng

Chức vụ.        : Nhân viên Kỹ Thuật

Mã nhân viên : AZE0044

Năm sinh        : 20/09/1990

Hotline.           : 0973.799.855

——————————————————-

Ông               : Phạm Ngọc Huấn

Chức vụ.        : Nhân viên Kỹ Thuật

Mã nhân viên : AZE0045

Năm sinh        : 30/08/1987

——————————————————-

Ông               : Lê Văn Hiếu

Chức vụ.        : Nhân viên Kỹ Thuật

Mã nhân viên : AZE0046

Năm sinh        : 24/10/1990

Hotline.           : 0945.236.112

——————————————————-

Ông               : Lê Tuyển Quân

Chức vụ.        : Nhân viên Kỹ Thuật

Mã nhân viên : AZE0047

Năm sinh        : 12/10/1987

Hotline.           : 0983219424

——————————————————-

Ông               : Trịnh Trọng Trường

Chức vụ.        : Nhân viên Kỹ Thuật

Mã nhân viên : AZE0048

Năm sinh        : 10/3/1989

Hotline.           : 0976.974.797

——————————————————-

Ông               : Phùng Văn Hùng

Chức vụ.        : Nhân viên Kỹ Thuật

Mã nhân viên : AZE0049

Năm sinh        : 18/04/1996

Hotline.           : 0964.190.258

——————————————————-

Ông               : Nguyễn Văn Thực

Chức vụ.        : Nhân viên Kỹ Thuật

Mã nhân viên : AZE0050

Năm sinh        : 02/07/1991

Hotline.           : 0943.862.455

——————————————————-

Ông               : Tạ Việt Trường

Chức vụ.        : Nhân viên Kỹ Thuật

Mã nhân viên : AZE0051

Năm sinh        : 19/11/1996

Hotline.           : 0366.555.959

——————————————————-

Ông               : Hoàng Xuân Trường

Chức vụ.        : Nhân viên Kỹ Thuật

Mã nhân viên : AZE0052

Năm sinh        : 5/4/2001

Hotline.           : 0335,429.646

——————————————————-

Ông               : Thiều Đình Cường

Chức vụ.        : Nhân viên Kỹ Thuật

Mã nhân viên : AZE0053

Năm sinh        : 05/02/1995

Hotline.           : 090.345.1994

——————————————————-

Ông               : Nguyễn Mạnh Hùng

Chức vụ.        : Nhân viên Kỹ Thuật

Mã nhân viên : AZE0054

Năm sinh        : 29/05/2000

Hotline.           : 0856.949.473

——————————————————-

Ông               : Bùi Ngọc Viễn

Chức vụ.        : Nhân viên Kỹ Thuật

Mã nhân viên : AZE0055

Năm sinh        : 01/03/1989

Hotline.           : 0988.325.366

——————————————————-

Ông               : Lại Văn Dũng

Chức vụ.        : Nhân viên Kỹ Thuật

Mã nhân viên : AZE0056

Năm sinh        : 24/12/2002

Hotline.           : 0349.733.182

 

Mr. Thích: 0911792345