Cập nhật danh sách nhân sự phòng Kinh doanh 1

CÔNG TY TNHH THANG MÁY KỸ THUẬT ĐIỆN AZ xin thông báo về việc cập nhật danh sách nhân sự phòng Kinh doanh 1

DANH SÁCH NHÂN SỰ PHÒNG KINH DOANH 1

Ông               : Nguyễn Thái Luận

Chức vụ.        : Giám đốc kinh doanh

Mã nhân viên : AZE0030

Năm sinh        : 13/11/1989

Hotline.           : 094.158.1000

——————————————————-

Ông               : Đỗ Văn Nam

Chức vụ.        : Nhân viên Kinh Doanh

Mã nhân viên : AZE0031

Hotline.           : 0915.866.429

 

Mr. Thích: 0911792345