Cập nhật danh sách nhân sự phòng Kế Toán

CÔNG TY TNHH THANG MÁY KỸ THUẬT ĐIỆN AZ xin thông báo về việc cập nhật danh sách nhân sự phòng Kế toán

DANH SÁCH NHÂN SỰ PHÒNG KẾ TOÁN

Bà                  : Nguyễn Thị Trang

Chức vụ.        : Nhân viên kế toán

Mã nhân viên : AZE0034

Năm sinh        : 01/01/1989

Hotline.           : 0989.789.930

——————————————————-

Mr. Thích: 0911792345